ระเบียบวินัยพื้นฐาน

ไปตอบกระทู้ ค่าของคนอยู่ที่ ?? ของคุณโต้ง SK- ที่ Freemac.net เอาไว้ ความว่า

การแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ เคารพผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่เราจะไป เคารพในสถานที่ที่เราไป เป็นการเสริมสร้างวินัยในตัวเองครับ

ระเบียบวินัย ไม่ใช่เรื่องการยืนส้นเท้าชิด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน จรดปลายนิ้วชี้ไว้ที่ตะเข็บกางเกง หรือแค่การเข้าแถวเรียงหนึ่งครับ

ระเบียบวินัย เป็นการคำนึงถึงพฤติกรรมตัวเองที่จะกระทบส่วนรวมหรือไม่อย่างไร ส่วนรวมนั้นหมายรวมไปถึงผู้คน วิถีชีวิต การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมอันดีงาม บรรทัดฐานของสังคม ฯลฯ

หากเพียงแค่ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ หรือคิดเลยเถิดไปว่าฝรั่งเขายังทำกันเลย ไม่เห็นจะเป็นอะไร ก็น่าเสียใจที่เรื่องของระเบียบวินัยที่แท้จริงยังไม่สามารถฝังเขาไปถึงจิตใ จของคนไทยได้

ผมถูกอบรมบ่มนิสัยมาจากโรงเรียนที่มีอายุยืนยาวมาเป็นร้อยปี หากจะแต่งตัวเละเทะ เอาเสื้อออกนอกกางเกง เดินสูบบุหรี่ เกะกะระรานไปทั่ว ก็แสดงว่าผมไม่มีสำนึกถึงเครื่องแบบนักเรียนที่มีชื่อโรงเรียนปักอยู่บนหน้า อกด้านซ้ายเลย

อีกทั้งได้เข้ารับการฝึกฝนวิชาทหารจนครบถ้วนทั้ง 5 ปี ยิ่งได้รับการปลูกฝังสำนึกถึงระเบียบวินัยต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างเข้มข้น

หากใครจะแย้งว่านั่นเป็นเรื่องของการใช้อำนาจบังคับขู่เข็ญใจให้ยอมจำนน และกระทำตาม ก็ช่างน่าเสียใจที่เรื่องการสร้างคนที่มีระเบียบวินัยนั้น ถูกดูแคลนจากคนบางคนโดยไม่ใช้สติและปัญญาแม้เพียงนิดมองดู

ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับระเบียบวินัยอีกมากที่ทุกคนพบเจออยู่ อย่างน้อยก็ต้องเคยรำคาญพวกจักรยานต์ที่สักแต่ว่าขอวิ่งไปข้างหน้า ไม่สนใจเรื่องความปลอดภัย คนอื่นบนถนนต้องระวังเอาเอง

ที่บ่นมาทั้งหมดนี้ ก็เพราะอยากเห็นสังคมไทยพัฒนาอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแรง