ขนมปังโฮลวีต ซันรอยัล

ขนมปังโฮลวีต ซันรอยัล
Sunroyal Whole Wheat Bread by Yamazaki
8 Slices 38 บาท

Ingredient
1. Wheat flour 34.20%
2. Whole wheat flour 22.00%
3. Red Sugar 3.40%
4. Margarine 1.70%
5. Shorttening 1.70%
6. Yeast 1.70%
7. Skim milk powder 1.10%
8. Salt 1.10%
9. Vinegar 0.60%