มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ก่อตั้งเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชาวนา ชาวไร่ และอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมของไทย ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิศิลปาชีพฯ ผ้าไหมมัดหมี่ ย่านลิเภา เครื่องถม เครื่องเงิน ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ

สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์: ๐ ๒๒๘๑-๑๒๐๒, ๐ ๒๒๘๒-๑๑๘๒, ๐ ๒๒๘๑-๑๑๑๑

Support Foundation of Her Majesty Queen Sirikit

Founded on 21 July 1976 to augment the income of farmers and to perpetuate Thai arts and crafts. All hand-made products include mudmee silk, yan-lipao, gold and silver nielloware, and-a wide range of artificial flowers.

available at: Chitralada Villa of Dusit Palace, Bangkok 10303

Tel. +66 2281-1202, +66 2282-1182, +66 2281-1111

One thought on “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ”

Comments are closed.