ข้าวกล้องหอมมะลิ ASTV

ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV

ข้าวกล้องหอมมะลิสนับสนุนชาวนาไทยและเพื่อช่วย ASTV ทีวีของประชาชน

ข้าว ASTV
ASIA SATELLITE TV

ข้าวกล้องหอมมะลิ
BROWN HOM MALI RICE

ข้อมูลจำเพาะ
รับรองมาตรฐานคุณภาพหอมนุ่ม ผ่านกระบวนการคัดแยกด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรจุอย่างถูกสุขลักษณะจึงสะอาด ให้ความสดใหม่อยู่เสมอ

ข้อบ่งใช้
ข้าวสวย : ข้าวสาร 1 ส่วน น้ำ 1.2 ส่วน
ข้าวต้ม : ข้าวสาร 1 ส่วน น้ำ 3 ส่วน

ข้อแนะนำ
สามารถเพิ่มน้ำมากขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในกรณีต้องการข้าวนิ่มมาก วิธีเก็บรักษา เมื่อฉีกถุงแล้ว ควรหาภาชนะบรรจุที่มีฝาปิด

ขนาดบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ 5 กก.

ผู้ผลิต
ตรามือ
บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
39/10 หมู่ที่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
Tel. 035-741304 Fax. 035-741305

ผลิตให้เฉพาะ
เอเอสทีวี
ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2629-3945

Call Center 02-633-5353

ตรามือ
น้ำหนักสุทธิ 5 กก.
ราคา 250 บาท

ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV ASTV

ราคาขายปลีก 195.00 บาท

One thought on “ข้าวกล้องหอมมะลิ ASTV”

Comments are closed.