การกลับมาอีกครั้งของหนังสือดี

ขอจดไว้หน่อยว่าหนังสือทั้ง 5 เล่มนี้ทางอัมรินทร์โดยแพรวสำนักพิมพ์ได้นำมาจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง น่าสนใจเป็นอย่างนิ่ง เมื่อพร้อมจะอ่านต้องรีบหามาอ่านโดยพลัน

ผลงานทั้ง 5 เล่มนั้น ประกอบด้วย

1. ถนนนอกเมือง ของ นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นวนิยายแนวสัจนิยมสะท้อนยุคสมัยที่นำเสนอเรื่องของมิตรภาพในวัยเยาว์ควบคู่ไปกับฉากและความเปลี่ยนในแถบแถวของชานเมืองของเมืองใหญ่ (พิมพ์ครั้งแรก : 2524)
2. ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ รวมเรื่องสั้น 13 เรื่องที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2524 (ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก : 2521)
3. ขนำน้อยกลางทุ่งนา ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร นวนิยายที่แสดงถึงภาพชีวิตของเด็กๆ ในชนบทภาคใต้แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฉากและตัวละครที่สมจริง (พิมพ์ครั้งแรก : 2524)
4. เด็กชายชาวเล ของ พนม นันทพฤกษ์ (สถาพร ศรีสัจจัง) เรื่องราวของ ‘รอฮีม’ เด็กมุสลิมลูกชาวบ้านแถบทะเลตะวันตกของภาคใต้ที่ต้องต่อสู้กับอำนาจทุนนิยมแ ละการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งแรก : 2524)
และ
5. บ้านสีขาว ของ พิษณุ ศุภ. เรื่องราวของพ่อแม่และลูกในครอบครัวชั้นกลางในเมืองใหญ่กับหมาจรจัดที่พวกเข าเก็บมาเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน (พิมพ์ครั้งแรก : 2539)

ทุกเล่มล้วนแต่ได้รับการประดับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น….

ที่มา จุดประกาย วรรณกรรม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙