รวมคำศัพท์จาก Who is Jonathan Ive?

บทความนี้แปลยากมาก และต้องเปิดพจนานุกรมมากที่สุดเท่าที่ทำงานแปลมา จึงคิดอยากจดบันทึกคำศัพท์เหล่านี้ไว้ จะได้เก็บไว้ในสมองด้วย

eclectic (adj) = เกี่ยวกับการสรรหาจากสิ่งต่างๆ, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากสิ่งต่างๆ
topography (n) = การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
interstellar (adj) = ระหว่างดวงดาว, ท่ามกลางดวงดาว
shamble (vi) = เดินลากขา, เดินอุ้ยอ้าย, เดินตุปัดตุเป, เดินงุ่มง่าม
slouch (vi) = นั่งหรือยืนงอตัว, เดินตัวงอ, งอตัว
slouch (vt) = งอตัว, ทำให้ลู่ต่ำลง
dazzle (vt, vi) = ทำให้ตาพร่า, ทำให้ลานตา, พร่าตา, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม
craft (n) = ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ
glamorous (adj) = ที่ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, ที่ทำให้หลงใหล, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย
reluctant (adj) = ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน, ฝืด
impose (v) = จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, ยัดเยียดให้, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ, จัดหน้า (กระดาษเพื่อเตรียมพิมพ์)
ire (n) = ความโกรธ (-S. wrath, rage, fury)
disputable (adj) = ซึ่งโต้แย้งได้, เถียงได้, เป็นปัญหา
poise (vt) = ทรงตัว, ปรับตัว, ทำให้อยู่ในดุลยภาพ
poise (vi) = ทรงตัว, บินร่อน
transcend (vt, vi) = อยู่เหนือ, อยู่เลย, อยู่นอกเหนือ, ทำได้ดีกว่า, ชนะ, มีชัย, อยู่เหนือธรรมชาติ
kudos (n) = การสรรเสริญ, ความรุ่งโรจน์ (-S. prestige, glory, tribute)
boutique (n) (ภาษาฝรั่งเศส) = ร้านเล็กๆ ที่ขายเสื้อผ้าราคาแพง
veining (vt) = ทำให้มีลายเส้น
apocryphal (adj) = เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม
tuck (vi) = หดสั้น, รด, พับ
ostentaion (n) = การโอ้อวด, การเอาหน้า, การแสดงออก
sneaker (n) = รองเท้าผ้าใบส้นยาง
turtleneck (n) = ปกคอเสื้อที่รัดคอและสูง, เสื้อที่มีคอปกดังกล่าว, เสื้อคอเต่า
zeitgeist (n) (ภาษาเยอรมัน) = จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย (จากกระทู้ในห้องสมุด พันธุ์ทิพย์ดอทคอม)
zeit (อ่านว่า ไซ้ท์) = เวลา (จากกระทู้ในห้องสมุด พันธุ์ทิพย์ดอทคอม)
geist (อ่านว่า ไก๊สท์) = ผี, วิญญาณ (จากกระทู้ในห้องสมุด พันธุ์ทิพย์ดอทคอม)
cult (n) = การบูชา, ลัทธิ, ศาสนา, ความคลั่งในศาสนา, พิธีปฏิบัติในศาสนาหรือลัทธิ (-S. worship, devotion, clique)
authority (n) = เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในตำแหน่งหน้าที่), ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ
casually (adv) = โดยบังเอิญ, ประจวบเหมาะ, ไม่แน่นอน, ตามอารมณ์, ไม่เป็นทางการ, ธรรมดาๆ (ชุดแต่งกาย)
chic (adj) = ทันสมัย, งาม
elite (n) = ชั้นยอด, หัวกระทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล, ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว
bent (n) = ทิศทาง, ความสนใจ, การเบี่ยงเบน, ความโค้ง, ต้นหญ้าที่งอ, หญ้าคา, ทุ่งหญ้า
flair (n) = สติปัญญา, ความสามารถ, พรสวรรค์, ความฉลาด (-S. talent, aptitude, gift, discernment, discrimination)
camaraderie (n) = มิตรภาพที่ดี
frumpy (adj) = ซึ่งแต่วตัวมอซอหรือไม่ทันสมัย
inquisitiveness (n) = ชอบสอบสวน, ชอบสอบถาม, อยากรู้อยากเห็น
ghetto (n) = ย่านที่ชาวยิวอยู่ (ตามเมืองต่างๆ ในยุโรปสมัยก่อน), ย่านที่ชนกลุ่มน้อยรวมตัวกัน, เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
pinch pennies (v) = ประหยัด
fiddle (v) = ล้อเล่น เล่นสนุก
rafter (n) = คานค้ำหลังคา, จันทัน
mothball (n) = ลูกเหม็น
mothball (adj) = เก็บรักษาไว้
dejected (adj) = หดหู่ใจ, เศร้าซึม
depressed (adj) = หดหู่ใจ, เศร้า, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ
hemorrhage (n) = การไหลออกของเลือดจำนวนมาก, การสูญเสียของมีค่าจำนวนมาก
hemorrhaging (vi) = (เลือด) ไหลออกมาก
whipping boy (n) = แพะรับบาป, ผู้รับโทษแทน
accolade (n) = รางวัล, การใช้ดาบแตะที่ไหล่เพื่อมอบตำแหน่งอัศวิน
struggle (v) = ดิ้นรน, ต่อสู้, แข่งขัน
exile (n) = การเทรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ, ภาวะที่ถูกเนรเทศ
rein (n) = บังเหียน, เชือกบังเหียน , วิธีการควบคุม, เครื่องนำ
scour (vi) = ขัด, ขัดให้สะอาด
scour (vi) = วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, เที่ยวค้นคว้า
verbatim (adj) = คำต่อคำ, ตามตัวอักษร, ตามตัวหนังสือ, เป็นคำเดียวกัน (-S. extactly, precisely)
affable (adj) = เป็นมิตร, ง่าย, กรุณา
whimsical (adj) = เกี่ยวกับความคิดแปลกๆ, อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย, ความเพ้อฝัน, อำเภอใจ, ความชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน
blemish (n) = จุดด่างพร้อย, มลทิน, จุดอ่อน, หัวสิว
ferocious (adj) = ดูร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง

คำแปลจาก พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย เล่มเล็ก
โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
ISBN 974-512-844-9
ราคา 165 บาท
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น