รวมคำศัพท์จาก Apple’s No.2 Has Low Profile, High Impact

บทความนี้ไม่ยากเท่าบทความที่แล้ว แต่ก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะได้บทเรียนที่ดีจากงานที่ผ่านมา หลังจากแปลเสร็จก็รวบรวมคำศัพท์ไว้ที่นี่

lure (vt.) = ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ
messy (adj.) messier, messiest = สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ซึ่งทำให้สกปรก, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ (-S. untidy)
resurgent (adj.) = ฟื้นคืนอีก, คืนชีพ, ลุกขึ้นมาอีก
stark (adj.) = ตายตัว, สิ้นเชิง, เคร่งครัด, เต็มตัว, ที่สุด, แข็ง, แข็งทื่อ, แข็ง (ตาย)
lampoon (vt.) = เหน็บอย่างรุนแรง, ถากถางอย่างรุนแรง
pizzazz (n.) = the quality of being exciting or attractive: as a : GLAMOUR b : VITALITY
veteran (n.) = ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์, ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน
helm (n.) = หมวกเหล็ก, หมวกกันภัย, พวงมาลัย, หางเสือ, ตำแหน่งผู้นำ -vt. ใส่หมวกเหล็ก, ใส่หมวกกันภัย, ถือพวงมาลัย, ถือหางเสือ
notwithstanding (prep.) = โดยไม่คำนึงถึง, แต่กระนั้นก็ตาม, แม้ว่า -adv. อย่างไรก็ตาม -conj. แม้ว่า
backdate (vt.) = : to put a date earlier than the actual one on ; also : to make retroactive
ascent (n.) = การขึ้น, การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง, ฐานะ, ปริญญา, ฯลฯ), วิถีทางที่ขึ้น (-A. descent, fall)
Messrs., messieurs = พหูพจน์ของ Mr.
shambles (n. pl.) = โรงฆ่าสัตว์ที่ที่มีการนองเลือด, ที่ที่มีการทำลายล้าง, ร้านขายเนื้อสัตว์, ที่ที่มีความโกลาหล, ความโกลาหล
bloat (vt., vi.) = (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -bloated adj.
mercurial (adj.) = เกี่ยวกับธาตุปรอท, เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury, เกี่ยวกับดาวพุธ, กระฉับกระเฉง, มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, ไว (เหมือนปรอท), เปลี่ยนแปลงง่าย, เหลาะแหละ, หลายใจ -n ยาที่มีสารปรอทอยู่
shape-tongued (adj.) = ปากจัด, ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, มีคารมคมคาย, เจ้าโวหาร
courtly (adj.) -lier, -liest = สุภาพเรียบร้อย, ช่างประจบสอพลอ, ช่างเอาใจ, เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก -adv อย่างสุภาพเรียบร้อย, ช่างเอาใจ
demeanor (n) = ความประพฤติ, การปฏิบัติตัว, ท่าทาง, การวางตัว, สีหน้า (-S. behaviour, conduct, deportment)
drawl (n.) = การกล่าวช้าๆ, การพูดช้าๆ
pounder (n.) = คนบด, คนทุบ, เครื่องตำ, เครื่องบด, เครื่องตี
wicked (adj.) -er, -est = โหดร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วช้า, เลวทราม, มีเจตนาร้าย, คุกคาม, น่ารังเกียจ, ไร้เหตุผล, (คำแสลง) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม -wickedly adv.
tenure (n.) = การครอบครอง, การครอบครองทรัพย์สิน, ระยะเวลาการครอบครอง, ฐานะมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่
minutiae (n. pl.) = รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
sizzle (vi.) = ทำเสียงซิดๆ (เสียงทอดอาหารในน้ำมัน), ร้อนมาก -n. เสียงดังกล่าว
possess (vt.) = มี, ครอบครอง, ควบคุม, ยึดกุม, ข่มอารมณ์, คุมสติ, ดลใจ, สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ, ทำให้หลงเสน่ห์
deliberate (adj.) = รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา -vt., -vi. -ated, -ating คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ
subtle (adj.) subtler, subtlest = บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, เฉียบแหลม, มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, ฉลาด -subtly adv.
dress down = ดุด่าอย่างรุนแรง, ใส่เสื้อผ้าธรรมดาๆ
get his head handed to him (วลี) = รู้สึกตัวเองว่าเสียหน้า
plunger (n.) = ผู้กระโดดน้ำ, เครื่องสูบ, คนบ้าระห่ำ, คนไม่ยั้งคิด
put in = เข้าท่าเรือ, สอดแทรก
devote (vt.) = อุทิศ, อุทิศเวลา, อุทิศตัว, สละ, ใส่ใจ, หมกมุ่นในทาง -S. dedicate, assign, surrender -A. withdraw, ignore
festoon (n.) = ระย้า, พวงระย้าที่ทำด้วยดอกไม้ใบไม้หรือริบบิ้นแขวนอยู่ 2 จุด, การประดับด้วยระย้า -vt. ประดับด้วยระย้า, ห้อยระย้า
memorabilia (n. pl.) = เรื่องหรือเหตุการณ์ที่ควรจำ
alma mater = โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
put off = เลื่อน, ทำให้ยุ่ง

คำแปลจาก
– พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย เล่มเล็ก โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Webster.com
– พี่ชายของผมช่วยแปลวลี ‘get his head handed to him’