ซื้อหนังสือ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41

  • ปากไก่ ฉบับ 40 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ตุลาคม พ.ศ. 2554
  • ปากไก่ ฉบับ 11 ปีรางวัลนราธิป มกราคม พ.ศ. 2555
  • ปากไก่ ฉบับ 100 ปี อรวรรณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555
  • ปากไก่ ฉบับ “นราธิป 2556” เดือนมกราคม-เมษายน 2556
  • สารคดี ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ฉบับสถาปัตยกรรมสีเขียว
  • สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย • ในทัศนะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗, รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช โดย สันติสุข โสภณสิริ | สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

งานนี้มีเจตนามาเดินอย่างเดียว ซื้อน้อยที่สุด ก็ทำได้ดังที่ตั้งใจอยู่ มี สารคดี ฉบับนี้ที่ตั้งใจว่าต้องหามาอ่านเนื่องจากกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านประหยัดพลังงานอยู่พอดี ส่วนเล่มอื่นๆ นั้นก็ได้มาโดยบังเอิญ ยิ่ง ปากไก่ นี่คิดว่าเลิกผลิตไปแล้ว แต่ได้ความรู้ใหม่ว่าเป็นงานที่สมาคมฯ ต้องทำ แถมระยะหลังมีการปรับความถี่ในการผลิตให้บ่อยขึ้นอีกด้วย ส่วนเล่มสุดท้ายได้ฟังคุณสันติสุขและอ.พิภพมาเล่าข้อมูลให้ฟังในรายการ ‘คนเคาะข่าว’ แล้วด้วย พอเดินผ่านสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กจึงอดใจไม่ได้ ต้องสนับสนุนคนทำงานสักหน่อย

ก่อนเดินเข้าโถงหลักมีการจัดนิทรรศการ “100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หยุดดูไม่นาน น้องผู้จัดก็พาแผ่นพับรายชื่อหนังสือทั้งหมดมาให้ งานนี้ดำเนินการโดย รศ.วิทยากร เชียงกูล ท่านเดิมและคณะ ผู้เคยจัดทำ หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน (2541) และหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน (2543) จนถึงครั้งนี้ในปี 2555

รายชื่อหนังสือแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามวัยได้แก่

  1. กลุ่มเด็กเล็ก วัยแรกเกิด-6 ปี
  2. กลุ่มเด็กโต วัย 6-12 ปี
  3. กลุ่มเยาวชน วัยรุ่น 12-18 ปี

หนังสือในกลุ่มที่ 3 นี้เอาเข้าจริงแล้วเด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่ก็อ่านดีเลยทีเดียว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qlf.or.th