๒๕๖๐๐๘๑๒

อากาศเย็นยามเช้าพัดไหลผ่านช่องลมเข้ามา

ด้านหนึ่งช่วยปลอบประโลมใจว่าวันใหม่นี้ช่างสดใส

อีกด้านหนึ่งกลับหลอกให้ตายใจ เพราะความร้อนยามบ่ายก็จ้องจะเล่นงานอยู่เช่นกัน