๒๕๖๑๐๑๐๘

ทักษะสำคัญของชีวิตยุคนี้คือ

ทักษะการชจัดและป้องกันสิ่งไร้สาระไม่ให้เข้ามาแย่งเวลาและสติปัญญาในชีวิตประจำวันของเราไป