ซื้อหนังสือ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47

  • เสือใบ โดย ป.อินทรปาลิต พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • เสือดำ โดย ป.อินทรปาลิต พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • ดาวโจร โดย ป.อินทรปาลิต พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • ขุนช้าง ขุนแผน โดย ป.อินทรปาลิต พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • ป.อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน โดย เริงไชย พุทธาโร พิมพ์ครั้งที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • นิยายรักโศกของ ป.อินทรปาลิต และเบื้องแรกของ พล-นิกร-กิมหงาน โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๑ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • จากจักรพรรดิสู่สามัญชน เขียนโดย อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ แปลโดย พุพเรศ วินัยธร พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ | สำนักพิมพ์แสงดาว
  • GUT : the inside story of our body’s most under-rated organ โดย Giulia Enders | สำนักพิมพ์ Scribe Publications
  • เถลิงกษัตราธิราช บรมราชาภิเษก พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน โดย โรม บุนนาค | สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

ด้วยวาระ ๕๐ ปีมตกาล ป.อินทรปาลิต สำนักพิมพ์แสงดาวได้จัดพิมพ์ผลงานยุคแรกของท่านใหม่อีกครั้ง จากที่ตั้งใจว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งสั่งลาศูนย์ประชุมสิริกิติ์เดิมรอบนี้จะไม่แวะไป ทำให้ตัดสินใจทันทีว่าต้องรีบไปจัดหาหนังสือชุดนี้มาโดยพลัน ไม่รวมถึงถุงผ้าลายหน้าปกเสือใบและเสือดำจะสวยงามขนาดไหน

และยังมี ขุนช้างขุนแผน ฉบับร้องกรองที่ป.อินทรปาลิตแปลงจากบทประพันธ์ร้อยแก้วมาให้สำหรับอ่านง่ายขึ้น จัดพิมพ์ใหม่ในรูปเล่มปกแข็งควรแก่การสะสมยิ่ง รวมถึงหนังสือที่เล่าเรื่องราวชีวิตของท่านอีกสองเล่ม

พอมีรายงานซื้อเจ็ดเล่มลด 30% จัดหยิบเอา “จากจักรพรรดิสู่สามัญชน” ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่มาร่วมด้วย แม้จะมีเล่มดั้งเดิมอยู่ด้วยแล้ว

ส่วนเล่ม GUT นี่พบโดยบังเอิญทั้งที่ตั้งใจจะไปหาเล่มอื่น ส่วนเล่ม “เถลิงกษัตราธิราชฯ” ก็เช่นกัน เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ที่กำลังศึกษาเรื่องธรรมชาติบำบัดแนวทางใหม่และงานพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองที่กำลังจะมาถึง

นอกจากหนังสือแล้ววันนี้ยังเลือกซื้อของใช้ให้ตัวเองเพิ่มเติมเพื่อรับการเปิดโลกทรรศน์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย