ข้าวหอมมะลิแดง ทุ่งสัมฤทธิ์

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ข้าวหอมมะลิแดง
ทุ่งสัมฤทธิ์
หอม นุ่ม อร่อย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
67 หมู่ 6 ถนนพิมาย-ตลาดแค
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel. 044-471128, 044-285030
Fax. 044-481766

น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

PM010363

สินค้าสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA BRAND

barcode
8 858931 113014

ซื้อจากร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า ราคา 69.- บาท