ข้าวไรซ์เบอรี่ ทุ่งสัมฤทธิ์

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ข้าวไรซ์เบอรี่
ทุ่งสัมฤทธิ์
หอม นุ่ม อร่อย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
67 หมู่ 6 ถนนพิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel. 08-1593-5374, 08-9428-2387 044-471128
Fax. 044-481766

น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

PM140863

สหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย
สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม

barcode
8 858931 115018

ซื้อจากร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า ราคา 69.- บาท