เหตุเกิดเมื่อเช้านี้

เช้านี้ผมได้ยินเสียงร้องช่วยด้วย ก็เลยไปดูลอดช่องประตู พบว่าคนร้องให้ช่วยเพราะำมีคนจะกระชากสร้อย เมื่อไม่สำเร็จก็ค่อยๆ ขี่จักรยานยนต์ไปเหมือนไม่มีอะำรเกิดขึ้น

มันเป็นเวลาหลังจากที่ผมกลับมาจากใส่บาตร และเหตุแบบนี้ผมได้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาและอาศัยอยู่ที่นี่

หรือสังคมกำลังเสื่อม หรือที่ท่านพุทธทาสเคยสอนว่า

เวลาที่พระออกบิณฑบาตร เป็นเวลาที่ศีลธรรมสูงที่สุด

นั้น มันเปลี่ยนไปแล้ว…

เศร้าใจจริงๆ ครับ ผมต้องระวังตัวมากขึ้นเวลาเดินออกไปใส่บาตรหรือนี่