คำแนะนำสำหรับจัดการมื้อดึก

อ่านบทความเรื่องคำแนะนำดีๆ 100 ข้อสำหรับการลดน้ำหนักก็พบหัวข้อเกี่ยวกับมื้อดึก น่าสนใจเลยอยากบันทึกไว้เสียหน่อย

How Can I Conquer My Downfall: Bingeing at Night?
76. Eat breakfast, lunch, and dinner. The large majority of people who struggle with night eating are those who skip meals or don’t eat balanced meals during the day. This is a major setup for overeating at night.

77. Eat your evening meal in the kitchen or dining room, sitting down at the table.

78. Drink cold unsweetened raspberry tea. It tastes great and keeps your mouth busy.

79. Change your nighttime schedule. It will take effort, but it will pay off. You need something that will occupy your mind and hands.

80. If you’re eating at night due to emotions, you need to focus on getting in touch with what’s going on and taking care of yourself in a way that really works. Find a nonfood method of coping with your stress.

81. Put a sign on the kitchen and refrigerator doors: “Closed after Dinner.”

82. Brush your teeth right after dinner to remind you of your weight loss goals: No more food.

83. Eat without engaging in any other simultaneous activity. No reading, watching TV, or sitting at the computer.

84. Eating late at night won’t itself cause weight gain on healthy weight loss programs. It’s how many calories–not when you eat them–that counts.

ที่มา 100 Smartest Diet Tips Ever