โยเกิร์ตโครงกางหลวง รสน้ำผึ้ง

Royal Project Yogurt
โยเกิร์ตโครงการหลวง รสน้ำผึ้ง
“โยเกิร์ตนมกระบือชนิดคงตัว”

MADE FROM BUFFALO MILK

Honey

 • ไม่ใช้สารกันเสีย
  No Preservative Added
 • ปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่นและสี
  No Flavor and Color Added

ปริมาตรสุทธิ 110 กรัม x 2 ถ้วย
NET WEIGHT 110 g. x 2 Cups

โครงการหลวง
Royal Project

มีช้อนด้านใน
Spoon Inside

โยเกิร์ตโครงการหลวง
Royal Project Yogurt

โยเกิร์ตนมกระบือชนิดคงตัว รสธรรมชาติ ผลิตจากนมกระบือพันธุ์เมซาน่า เป็นกระบือพันธุ์นม มีการผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบโฮมเมด ปราศจากสารปรุงแต่งสีและกลิ่น ไม่มีสารทำให้คงตัว

[QR CODE]

ผลิตภัณฑ์ทดลองตลาด มีจำหน่ายเฉพาะในงานโครงการหลวง

ส่วนประกอบโดยประมาณIngredients
นมกระบือBuffalo’s Milk 94%
น้ำผึ้งHoney 5%

ผลิตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัส อซิโดฟิลัส และแสตรปโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลิส
เนื่องจากเป็นธรรมชาติของโยเกิร์ตชนิดคงตัว อาจมีน้ำใสบริเวณผิวหน้าจากเวย์โปรตีนของโยเกิร์ต สามารถรับประทานได้

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์ของนม
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่เย็น 2-5ºC / Store in a cool 2-5ºC

ควรบริโภคก่อน
BEST BEFORE
080820
290820

barcode
8 858418 612931

ผลิตโดย : โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม มูลนิธิโครงการหลวง
243/5 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

จัดจำหน่ายโดย : มูลนิธิโครงการหลวง
65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เชียงใหม่ : 0 5321 1613
กรุงเทพ : 0 2579 4747

Produced by : Royal Project Artisan Dairy House
243/5 M.3 Meahea Muang Chiangmai 50100

Distributed by : Royal Project Foundation
65 M.1 Suthep Rd. Muang Chiangmai 50200
Chiangmai : 0 5321 1613
Bangkok : 0 2579 4747

ซื้อจากงานโครงการหลวง 51 ราคา 60.- บาท

โยเกิร์ตโครงการหลวง รสธรรมชาติ

Royal Project Yogurt
โยเกิร์ตโครงการหลวง รสธรรมชาติ
“โยเกิร์ตนมกระบือชนิดคงตัว”

MADE FROM BUFFALO MILK

Plain Yogurt

 • ใช้อิริทริทอล ให้ความหวานแทนน้ำตาล
  Erythritol / No Sugar Added
 • ไม่ใช้สารกันเสีย
  No Preservative Added
 • ปราศจากสารปรุงแต่งกลิ่นและสี
  No Flavor and Color Added

ปริมาตรสุทธิ 110 กรัม x 2 ถ้วย
NET WEIGHT 110 g. x 2 Cups

โครงการหลวง
Royal Project

มีช้อนด้านใน
Spoon Inside

โยเกิร์ตโครงการหลวง
Royal Project Yogurt

โยเกิร์ตนมกระบือชนิดคงตัว รสธรรมชาติ ผลิตจากนมกระบือพันธุ์เมซาน่า เป็นกระบือพันธุ์นม มีการผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบโฮมเมด ปราศจากสารปรุงแต่งสีและกลิ่น ไม่มีสารทำให้คงตัว

[QR CODE]

ผลิตภัณฑ์ทดลองตลาด มีจำหน่ายเฉพาะในงานโครงการหลวง

ส่วนประกอบโดยประมาณIngredients
นมกระบือBuffalo’s Milk 98%
ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อิริทริทอล)Erythritol 1%

ผลิตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัส อซิโดฟิลัส และแสตรปโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลิส
เนื่องจากเป็นธรรมชาติของโยเกิร์ตชนิดคงตัว อาจมีน้ำใสบริเวณผิวหน้าจากเวย์โปรตีนของโยเกิร์ต สามารถรับประทานได้

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์ของนม
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่เย็น 2-5ºC / Store in a cool 2-5ºC

ควรบริโภคก่อน
BEST BEFORE
080820
290820

barcode
8 858418 612924

ผลิตโดย : โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม มูลนิธิโครงการหลวง
243/5 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

จัดจำหน่ายโดย : มูลนิธิโครงการหลวง
65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เชียงใหม่ : 0 5321 1613
กรุงเทพ : 0 2579 4747

Produced by : Royal Project Artisan Dairy House
243/5 M.3 Meahea Muang Chiangmai 50100

Distributed by : Royal Project Foundation
65 M.1 Suthep Rd. Muang Chiangmai 50200
Chiangmai : 0 5321 1613
Bangkok : 0 2579 4747

ซื้อจากงานโครงการหลวง 51 ราคา 60.- บาท

ข้าวทับทิมล้านนาผสมข้าวหอมนิลล้านนาและข้าวเหนียวนิลเชียงราย

ธรรม คัลเจอร์

MIXED LADY RUBY AND LORD BLACK GRAIN
PREMIUM

ข้าวทับทิมล้านนาผสมข้าวหอมนิลล้านนาและข้าวเหนียวนิลเชียงราย
คุณภาพคัดพิเศษ

น้ำหนักสุทธิ 1 กก.
1 KILOGRAM

ราคา 109 บาท
ผลิต 171062 ควรบริโภคก่อน 171063

ธรรม
ข้าวทับทิมล้านนาผสมข้าวหอมนิลและข้าวเหนียวนิล คุณภาพคัดพิเศษ จากแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมล้านนา

ข้าวทับทิมล้านนาผสมข้าวหอมนิลล้านนาและข้าวเหนียวนิลเชียงราย
คุณภาพคัดพิเศษ จากแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมล้านนา

ทำไมต้องข้าวล้านนาที่อุดมสมบูรณ์
ล้านนาเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและมิตรไมตรีแต่โบราณ มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดิน น้ำ และอากาศที่เหมาะกับการปลูกข้าวล้านนา มีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน ใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดสรรเมล็ดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่สะอาด สวยทุกเมล็ด พร้อมกับการบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์ด้วยความเอาใจใส่ ป้องกันมอดแมลง จึงทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพและถนอมความสดใหม่ของข้าวได้ยาวนาน ตามต้นตำรับวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

ข้อแนะนำ

 1. การหุงข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ควรอบไว้หลังสวิตซ์ไปดับประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให้ได้ข้าวสวย หอม นุ่ม น่ารับประทาน
 2. ควรซาวข้าวเบาๆด้วยน้ำสะอาดเพียง 1 ครั้งเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าสารอาหาร
 3. สามารถนำไปผสมกับข้าวหอมมะลิเขียงรายหรือข้าวชนิดอื่นในอัตราส่วนที่ต้องการ โดยปรับเพิ่ม ลด ปริมาตรน้ำตามความต้องการของผู้บริโภค
 4. ควรปิดปากถุงข้าวที่แกะถุงแล้วและเก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาความสดใหม่และรสชาติความอร่อยของข้าว

วิธีการหุง / Cooking instruction

ข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
ข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว : น้ำ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
(Rice Cooker)
1 : 1.8 – 21 : 8
ไมโครเวฟ
(Microwave)
1 : 21 : 8
*Ratio Rice : WaterSteamed RicePorridge

ข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/4 ถ้วยตวง (50 กรัม) Serving Size 1/4 cup(50g)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : (Serving(s) per container) : 20

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (Amount per Serving)
พลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี (Total energy 180 kcal)
((พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี)(Energy from Fat 0 kcal))

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน (Percent Thai RDI)

ไขมันทั้งหมด (Totoal Fat)1.5ก.(g)2 %
– ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)0.5ก.(g)2 %
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)0มก.(mg)
โปรตีน (Protein)3ก.(g)
คาร์โบไฮเดรททั้งหมด (Total Carbohydrate)36ก.(g)12 %
– ใยอาหาร (Dietary Fiber)2ก.(g)8 %
– น้ำตาล (Sugars)0ก.(g)
โซเดียม (Sodium)0มก.(mg)0 %
โพแทสเซียม (Potassium)155มก.(mg)4 %

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน (Percent Thai RDI)

วิตามินเอ (Vitamin A)0 %วิตามินบี 1 (Vitamin B1)10 %
วิตามินบี 2 (Vitamin B2)0 %แคลเซียม (Calcium)0 %
เหล็ก (Iron)2 %

Satisfaction 100%

ส่วนประกอบ / INGREDIENTS
ข้าวทับทิมล้านนา 55%
LADY RUBY GRAIN (RED VITA RICE)
ข้าวหอมนิลล้านนา 25%
LORD BLACK GRAIN (BLACK JASMINE)
ข้าวเหนียวนิลเชียงราย 20%
LORD BLACK GRAN (BLACK GLUTINOUS)

UNIGRAIN

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย / Manufactured and Distributed by
บริษัท ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด
156 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 เทพศิรินทร์ ป้อมปราบฯ กทม. 10110
โทร 0-2811-9670-3, 0-2226-5920-2 แฟกซ์ 0-2811-9674
Unigrain Marketing (1999) Co.,Ltd.
156 Chalermkhet 1 Rd. Pomprab Bangkok 10100
www.unigrain.com , www.thammculture.com
Line ID : @thammrice

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMPสากล HACCP และ ISO 9001 สำหรับการผลิตข้าวบรรจุถุง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
✓GMP ✓HACCP ✓ISO 9001 ✓Export Quality

อย 73-2-03056-2-0008

barcode
8 853958 073938

QR Code
fb: www.facebook.com/thammculture

ธรรม

ไทไท งาม้อนคั่ว

ไทไท TaiTai BRAND

งาม้อนคั่ว
ROASTED PERILLA SEEDS
พร้อมรับประทาน
READY TO EAT

งาม้อน อุดมด้วยใยอาหารและโอเมก้า 3

ส่วนประกอบสำคัญ: งาม้อน 100%
วิธีรับประทาน: โรยบนอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ผลิตโดย: ไทไท แบรนด์
138 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
website: taitai-brand.com
LINE: @taitaimhs
IG: taitaibrand_official

จัดจำหน่าย : ต้นหลิว
ID line: patiwat-007

QR Code
taitai-brand.com

อย 58-2-00147-6-0010
วันที่ผลิต/หมดอายุ ดูที่บรรจุภัณฑ์

barcode
8 857121 082512

น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม
NET WEIGHT 100 GRAMS

ซื้อจากร้านพอดี (ASTV Shop บ้านเจ้าพระยา) ราคา 45.-

แมรี่ฟู้ดส์กิมจิ

แมรี่ฟู้ดส์กิมจิ 200 กรัม
Mary Foods Kimchi 200g

barcode
0 200588 500118

Mary Foods Ltd.
กิมจิ
แมรี่ฟู้ดส์
57 / 22 หมู่ 6
ถนนสุขุมวิท 77
ลาดกระบัง กทม.
น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม

ส่วนประกอบสำคัญ
ผัก, น้ำส้มผลไม้
เกลือ, น้ำตาล
ไม่ใส่สารกันเสีย
อย 10-16945-1-004

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ
ผัก 75%, น้ำพริก 17.4%, เกลือ 4%, น้ำตาล 3.5%, น้ำส้มผลไม้ 0.05%, ไม่ใช่สารกันเสีย
อย 10-16945-1-004
ผลิต 25 ต.ค. 2562/หมดอายุ 24 พ.ย. 2562

ซื้อจาก ท้อปส์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ราคา 25.- บาท

a silent scream from inside.