รวมคำศัพท์จาก An Ive for Design

เป็นบทความคู่กับเรื่อง Who is Jonathan Ive? ที่เพิ่งได้ฤกษ์แปลออกมา ก็เลยรวบรวมคำศัพท์เอาไว้ศึกษาเช่นเคย

3
mediocre adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ, เกือบไม่พอ

4
startle v. tled, tling -vt. รบกวนทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ -vi. สะดุ้งตกใจ -n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ, สิ่งที่รบกวน
whimsical adj. เกี่ยวกับความคิดแปลกๆ, เพ้อฝัน, ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน -whimsicality n.

5
tour de force n., pl. – tours de force งานที่ต้องใช้ความสามารถอย่างมาก
deceptive adj. ที่หลอกลวง, ที่ลวงตา -deceptively adv. -deceptiveness n. (-S. misleading, delusive, specious)
tilt vt., vi. tilted, tilting ทำให้เอียง, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง, โจมตี, โถมเข้าใส่, ถือหากเตรียมแทง, -n. การเอียง, การกระดก, ตำแหน่งเอียง, ที่ลาด, การต่อสู้, การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, การโจมตีด้วยหอก -tilt at windmills ต่อสู้, ปะทะ -at full tilt เต็มแรง, เต็มที่, ด้วยความเร็วเต็มที่โดยตรง (-S. cant, lean, list, slant, tip)
nudge vt. nudged, nudging ถอง, ดุน, ดัน, เอาศอกดุน -n. การดุน, การดัน, ถอง -nudger n. (-S. elbow, shove, push)

6
redeem vt. -deemed, -deeming ซื้อคืน, ไถ่ถอน, ไถ่, เอากลับคืนมา, ปลดเปลื้องหนี้, ชำระหนี้, กู้คืน, ใช้คืน, ได้คืนมา, แลกเปลี่ยน (พันธบัตรหลักทรัพย์ ใบหุ้น คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า, ชดเชย, ชดใช้, ปฏิบัติตามสัญญา, ไถ่บาป -redeemable adj.
fate n. โชคชะตา , พรหมลิขิต, เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ความพินาศ, ความตาย, จุดจบ -vt. fated, fating กำหนดโชคชะตา (-S. fortune, lot, death, defeat)

9
stout adj. stouter, stoutest แน่นหนา, มั่นคง, กล้าหาญ, องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, แข็งแรง, มีพลัง, กำยำล่ำสัน, หยาบหนา, หนาและเตี้ย, เบียร์ดำฤทธิ์แรง, คนขนของที่แข็งแรงมาก, เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย -stoutish adj. -stoutly adv. -stoutness n. (-S. obese, fat, large)

10
tuck v. tucked, tucking -vt. จับผ้า, พับ, พับแขนเสื้อ, รด, ดื่ม -vi. หดสั้น, รด, พับ, -n. สิ่งที่พับสั้น, ผ้าที่พับ, รอยจีบ, ด้านหัลงสุดของท้องเรือ, ขนม, ของรับประทาน (-S. flod, gather, insert, push)

11
diminutive adj. เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ -n. สิ่งที่เล็ก, คนที่มีรูปร่างเล็ก, คนแคระ -diminutiveness n. -diminutively adv. (-S. small, tiny, compact, pygmy -A. big, huge)

13
subtle adj. subtler, subtliest บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, เฉียบแหลม, มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, ฉลาด -subtleness n. -subtly adv. (-S. delicate, nice, ingenious, faint)
layman n., pl. -men ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์), บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) (-S. nonprofessional, outsider)
couch n. ที่นอน, เก้าอี้นอน, เก้าอี้โซฟา, เก้าอี้ยาว, ถ้ำสัตว์ -vt. ทำให้นอนลง, เอนลง, ขจัดออก, แสดงด้วยถ้อยคำ, เขียนด้วยคำพูด -vi. นอนลง, ก้มลง, หมอบ, กอง (-S. express)

14
hosanna, hosannah n. การร้อง “hosanna”, การตะโกนร้องสรรเสริญ -interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์
eye candy n. : something superficially attractive to look at

15
coattail n. ท่อนหลังส่วนล่างของเสื้อคลุมชายหรือหญิง, หางของเสื้อหางยาว -on someone’s coattails สำเร็จโดยอาศัยความช่วยเหลือของคนอื่น

คำแปลจาก
– พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย เล่มเล็ก โดย ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Webster.com