My iBook’s upgrade path

เจ้า iBook วุ้นกระทิของผมคงจะ upgrade อะไรได้ไม่มาก หลังจากเพิ่ม RAM ไปเต็มแล้ว ตามด้วย AirPort card ก็คงเหลือ internal Harddisk แล้วหล่ะ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลา งั้นจดไว้ก่อน

เริ่มต้นก็มอง HD ตัวนี้เอาไว้
Seagate Momentus

เดิมในเครื่องเป็น HD 2.5″ 20GB 4200RPM ตัวใหม่นี้เป็น Seagate Momentus 5400.2 ความจุ 80GB ความเร็ว 5400RPM ราคาไม่เกิน 6 พันน่ะ

จากนั้นก็เอาตัวเดิมออกมาใส่ External Enclosure ตัวนี้
GHE125C

ใช้ Chipset ของ Oxford ที่กล่าวขานกันว่าดีที่สุดในขณะนี้ วันนี้เจอร้านที่ IT Mall แล้วที่ขายอยู่ 2 พันกว่า