เราต้องช่วยตัวเอง

เห็นข่าวนี้แล้ว

ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะให้อเมริกามายุ่งเรื่องในประเทศของเรา จะว่าเป็นการยืมมีดฆ่าคนก็เกรงว่า อนาคตจะเป็นหนี้บุญคุณเขา

เราคนไทยต้องช่วยกันทำด้วยตัวเอง ใครที่เป็นเจ้าของทุนที่มีคุณธรรมมากจริง ต้องนำทุนนั้นกลับมาบ้านเกิดเพื่อขจัดปัดเป่าทุนทรราชย์ให้ไม่ได้ผุดได้เกิด น่าจะเป็นวิถีทางที่เหมาะสมกว่า

จากนั้นทุนที่มีคุณธรรมต้องเชิดชูเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนชาวไทยดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพและยั่งยืนจริงๆ