ข้าวกล้องหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ข้าวกล้องหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์
หอม นุ่ม อร่อย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
67 หมู่ 6 ถนนพิมาย-ตลาดแค
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel. 044-471128, 044-285030
Fax. 044-481766

น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

PM140863

สินค้าสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA BRAND

barcode
8 858931 112017

ซื้อจากร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า ราคา 50.- บาท

ข้าวหอมมะลิแดง ทุ่งสัมฤทธิ์

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

ข้าวหอมมะลิแดง
ทุ่งสัมฤทธิ์
หอม นุ่ม อร่อย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
67 หมู่ 6 ถนนพิมาย-ตลาดแค
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel. 044-471128, 044-285030
Fax. 044-481766

น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

PM010363

สินค้าสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA BRAND

barcode
8 858931 113014

ซื้อจากร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า ราคา 69.- บาท

กาแฟอมก๋อย

Medium Roast

กาแฟอมก๋อย
ตรา
คูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
ตามพระราชดำริฯ

HONEY PROCESS

กาแฟอาราบิก้า 100%
ปลูกบนพื้นที่สูงใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี

ผลิตภัณฑ์ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[QRCode]

ผลิตโดย
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
905 หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร.02 280 5038
[FB] ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ

วันที่ผลิต 29-8-63

อย 50-2-07061-6-0001

น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

barcode
8 852908 611008

ได้มาจากบูธโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ราคา 250.- บาท