กาแฟอมก๋อย

Medium Roast

กาแฟอมก๋อย
ตรา
คูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
ตามพระราชดำริฯ

HONEY PROCESS

กาแฟอาราบิก้า 100%
ปลูกบนพื้นที่สูงใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี

ผลิตภัณฑ์ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[QRCode]

ผลิตโดย
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
905 หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร.02 280 5038
[FB] ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ

วันที่ผลิต 29-8-63

อย 50-2-07061-6-0001

น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม

barcode
8 852908 611008

ได้มาจากบูธโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ราคา 250.- บาท