บัญญัติ 10 ประการเพื่อปลอดการบาดเจ็บ

ขอฝากหลักการที่อ่านมาในนิตยสาร “รันเนอร์ส เวิร์ลด์” เขาให้บัญญัติ 10 ประการ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บไว้

ใครเป็นนักวิ่ง ควรใส่ใจท่องไว้ให้ดี

ข้อที่ 1 สูเจ้าไม่พึงตกเป็นทาสของการวิ่ง

อธิบาย แม้เราจะติดการวิ่งก็ไม่ใช่วิ่งไปโดยงมงายหากมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร พูดง่ายๆ เราต้องเป็นนาย (ของการวิ่ง) อยู่เสมอ

ข้อที่ 2 สูเจ้าต้องไม่ฝึกวิ่งในวันที่ก้าวขาไม่ไหว

ข้อที่ 3 สูเจ้าไม่พึงทดสอบรองเท้าคู่ใหม่ โดยใส่ไปครั้งแรกในวันแข่งขัน

ข้อที่ 4 สูเจ้าต้องไม่วิ่งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บปวด

ข้อที่ 5 สูเจ้าไม่พึงวิ่งชดเชยระยะทางที่ “เสียไป” ในระหว่างบาดเจ็บ

ข้อที่ 6 สูเจ้าไม่ควรเพิ่มระยะทางเกินกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ข้อที่ 7 สูเจ้าต้องไม่วิ่งหนักติดๆ กันในแต่ละวัน

ข้อที่ 8 สูเจ้าไม่พึงวิ่งยาวเกินกว่าสัปดาห์ละครั้ง

ข้อที่ 9 สูเจ้าไม่ควรปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับการแข่งขันที่เย้่ายวนใจ จนอดไม่ได้ที่จะเพิ่มการฝึกขึ้นอย่างพรวดพราด

ข้อที่ 10 (สำคัญที่สุด) สูเจ้าต้องไม่กลัวใครติฉินนินทา ถ้าหากจะหยุดพัก หรือผ่อนคลายในการฝึก

10 ข้อที่ว่าลอกติดฝาเอาไว้ เพื่อเตือนใจทุกคืน ก่อนจะเข้านอนทบทวนเสีบก่อน จะผ่อนบาดเจ็บได้

จากหนังสือ คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยนายแพทย์กฤษฎา บานชื่น สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน หน้า 170-171