ขนมปังฟักทอง PUMPKIN BREAD

ขนมปังฟักทอง PUMPKIN BREAD

ผลผลิตจากโครงการตามพระราชดำริ

ส่วนประกอบ
แป้งสาลี 50%
ฟักทองบด 25%
น้ำตาลทราย 10%
เนยสด 6%
นมผง 4%
ยีสต์ 1%
เกลือ 0.6%
ไม่ใช้วัตุกันเสีย

น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม

ควรบริโภคก่อน 2 ส.ค. 54

ผลิตโดย
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร.08-5715-8521

จัดจำหน่ายโดย
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (ตลาด อตก.)
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร.08-7496-6085

ราคาจำหน่ายในงานศิลปาชีพ ณ สวนอัมพร 40 บาท