คุกกี้เนยรสกาแฟ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

คุกกี้เนยรสกาแฟ
Coffee Flavored Butter Cookies

น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม
Net weight 150 g.

โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง
จากโรงงานผลไม้อบแห้งที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 ได้ขยายไปสู่การผลิตขนมอบชนิดต่างๆที่ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้อบแห้งที่ไม่ได้ขนาด แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถนำไปผลิตคุกกี้ผลไม้และเค้กผลไม้ จนพัฒนาต่อยอดเป็นการผลิตขนมอบหลากหลายชนิด

ผลิตโดย
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10303
โทร. 0 2282 1150-1 ต่อ 4212, 4215

MANUFACTURED BY
The Royal Chitralada Projects
Dusit Palace, Ratchawithi Rd.,
Dusit District, Bangkok 10303
Tel. 0 2282 1150-1 Ext. 4212, 4215

ส่วนประกอบที่สำคัญ
แป้งสาลี 42.99%
เนยสด 25.80%
น้ำตาลไอซิ่ง 24.07%
ผงกาแฟ 1.38%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 0.51%

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ไก่ และอาจมีผลิตภัณฑ์จากปลา อาจมีผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง อาจมีถั่วเปลือกแข็ง
สารช่วยให้ขึ้นฟู (INS 500(ii))
แต่งกลิ่นสังเคราะห์
PRODUCT OF THAILAND

วันผลิต 161159
ควรบริโภคก่อน 160860

อย 10-1-06836-1-0098

barcode
8 850901 120527

ได้รับมาในกระเช้าปีใหม่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง