๒๕๔๙ ปีแห่งการอ่านหนังสือ

ตั้งใจไว้ว่าปีนี้ต้องอ่านหนังสือให้มากกว่าปีที่แล้ว ที่ซื้อไว้ยังไม่ได้อ่านเพียบ…..

เลยอยากจดไว้ตรงนี้

  • หนังสือเรียน มสธ.
  • นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน หลักภาษาไทย
  • สุขภาพ การพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การวางแผน Mindmap
  • ธรรมะของท่านพุทธทาส, ท่าน ป.อ. ปยุตโต, ท่าน ว. วชิรเมธี ฯลฯ
  • ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
  • Mac OS X Development – Objective C, Xcode, Dashboard Widget
  • Web Development – CSS, HTML, javascript
  • จิตวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
  • หลักภาษาอังกฤษ
  • ดนตรี

ยังมีเซคชั่นจุดประกายและแทบลอยด์ในกรุงเทพธุรกิจ และนิตยสารที่รับประจำอีกไม่ว่าจะเป็น ชีวจิต, ค.คน