ศิลปินหน้าใหม่

ผมไม่ทราบที่มาของคำนี้ แต่เคยได้ยินคำนี้จากปากของคณะตลก จึงเกิดสะดุดในความคิดขึ้นมาว่าคำนี้มันเป็นคำแบบ Oxymoron หรือไม่

An oxymoron (plural “oxymora”) (noun) is a figure of speech that combines two normally contradictory terms (e.g. “deafening silence”).

คือคำที่สร้างขึ้นมาจากการนำเอาคำสองคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันมาประสมกัน

คำว่า ศิลปิน หมายความว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะแขนงนั้น ส่วนคำว่า หน้าใหม่ ก็เข้าใจได้อยู่แล้วว่าเป็นผู้เข้ามาใหม่

พอนำผมสร้างเป็นคำ มันจะมีความหมายไปได้อย่างไรเมื่อผู้มาใหม่เพิ่งมาเรียนรู้และแสดงผลงานทางศาสตร์ด้านนี้จะมีความเชี่ยวชาญมากในแนวทางของตัวเองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปิน

และคณะตลกก็พูดกันอย่างสนุกปาก เหมือนเป็นการกลบปมด้วยของตนอยู่ในที

ยังเป็นแค่หน้าใหม่ มีคุณค่าเป็นถึงศิลปิน เชียวหรือ