เพราะมีเธอ

เพราะมีเธอ

อัลบั้ม: มาลีวัลย์และชรัส
คำร้อง: ชรัส เฟื่องอารมณ์
ทำนอง: พนเทพ สุวรรณะบุณย์
ปี: 2528

(ช) อยู่เคียงเธอ ฉับเป็นสุขใจ
อยู่ใกล้เธอ อิ่มในหัวใจ
ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ

(ญ) อยู่เคียงเธอ ฉับเป็นสุขใจ
อยู่ใกล้เธอ อิ่มในหัวใจ
ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์

(พร้อม) เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
เมื่อยามรักเรามั่น แกร่งดังศิลา
จะรวมรักฟันฝ่า ฝ่าฟันผองภัย

(Solo…)

เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ

(ช) อยู่เคียงเธอ
(ญ) ฉันเป็นสุขใจ
(ช) อยู่ใกล้เธอ
(ญ) อิ่มในหัวใจ
(พร้อม) ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ