ข้าวกล้องสินเหล็ก ตราเทพวานร

ข้าวกล้องสินเหล็ก
Sinlek brown rice
เป็นข้าวที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ 105
ข้าวที่ผ่านการคัดสรร และช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริง
Every products you purchase, will help farmers

ตราเทพวานร

Lot No.16120103
วันที่ผลิต 15/05/59
บริโภคก่อน 14/05/60

  • ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี
  • ข้าวจากการทำนาโยนกล้าและนาดำ
  • ไม่ขัดสี มีคุณค่าทางโภชนาการ

น้ำหนักสุทธิ 1 กก.
Net Weight 1 kg

ข้าวกล้องสินเหล็ก ตราเทพวานร

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จำกัด
เลขที่ 134/2 หมู่ 2 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
โทร 036-481657, 080-666-3311

ซื้อจากศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ราคา 75.-