ข้าวกล้องหอมมะลิ จิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

จิตรลดา
ข้าวกล้องหอมมะลิ
โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

น้ำหนักสุทธิ 2 กก
ข้าวไทย

ส่วนประกอบ
ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%

คำแนะนำ
ควรเก็บรักษาข้าวที่เปิดถุงแล้วในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของข้าว สารอาหาร และวิตามินต่าง ๆ
หากต้องการข้าวที่นุ่มยิ่งขึ้น ควรนำไปแช่น้ำไว้ 15-30 นาทีก่อนทำการหุง

วิธีการหุงต้ม
หุงข้าวสวย
อัตราส่วน ข้าว 1 ถ้วย ต่อน้ำ 1.3 ถ้วย
หุงตามเวลาประมาณ 30 นาที
อุ่นไว้อีก 10 นาที
ข้าวหอมกรุ่น นุ่มน่ารับประทาน

หุงข้าวต้ม
อัตราส่วน ข้าว 1 ถ้วย ต่อน้ำ 8 ถ้วย
หุงตามเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ข้าวหอมกรุ่น นุ่มน่ารับประทาน

ผลิตโดย
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทร. 0 2282 1150-1 ต่อ 4212, 4215

น้ำหนักสุทธิ 2 กก.

อย 10-1-06836-5-0002

barcode
8 850901 060106

ซื้อจากร้านโครงการหลวง ตลาด อตก. ราคา 115.- บาท